Nieuws

VEH pleit voor wijziging asbestdakenverbod

Geplaatst op 26 mrt 2019 , bijgewerkt 26 mrt 2019, 13:30

Enkele honderdduizenden huiseigenaren in Nederland hebben een woning met een asbesthoudend dak. Leden uit het hele land maken zich grote zorgen over het voorgenomen verbod op deze daken dat per 1 januari 2025 in zou moeten gaan. In de huidige vorm is het wetsvoorstel voor hen onuitvoerbaar. 

Op dinsdag 26 maart spreken tal van betrokkenen en deskundigen, onder wie Vereniging Eigen Huis, tijdens een hoorzitting in de Eerste Kamer.

Gebrek aan financiering en organisatie

Het asbestdakenverbod wordt door de politiek aan huiseigenaren opgelegd zonder rekening te houden met de consequenties. Huiseigenaren krijgen geen hulp, kunnen de sanering en vervanging van het dak niet betalen en worden aan hun lot overgelaten. De meest gehoorde problemen gaan over het gebrek aan kennis en organisatie bij overheid en gemeenten en het gebrek aan adequate financiering. Voor Vereniging Eigen Huis is het huidige wetsvoorstel daarom onacceptabel. 

Onbetaalbaar

De complete sanering van een asbestdak kost al snel €20.000. Een veel gehoorde klacht is dat offertes de afgelopen jaren snel duurder zijn geworden. Een treffend voorbeeld van de problemen van huiseigenaren in Alkmaar was zaterdag 23 maart te zien bij EenVandaag.

Zes voorwaarden voor actieplan

Vereniging Eigen Huis roept de Eerste Kamer op om niet met het wetsvoorstel in te stemmen. Eerst moet er een serieus plan van aanpak komen dat mensen ondersteunt, zowel met raad en daad voor de sanering van hun huis als met betaalbare financiële hulp. De vereniging wil dat dit plan aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er moeten steunpunten komen die huiseigenaren helpen met raad en daad.
  • Er moet een serieuze en bestendige financiële bijdrage komen waarmee huiseigenaren op verantwoorde wijze kunnen voldoen aan deze maatschappelijke opgave.
  • Gemeenten moeten eerst in kaart brengen welke daken verweerd zijn en waar nog niets aan de hand is. Vereniging Eigen Huis pleit daarbij voor het stoplichtmodel: groen betekent dat een dak nog jaren veilig mee kan en op een later, natuurlijk moment kan worden vervangen. Rood betekent dat sanering wel op korte termijn nodig is. 
  • Asbestsanering moet waar mogelijk worden gecombineerd met verduurzaming. Bijvoorbeeld door een combinatie met dakisolatie en zonnepanelen. 
  • De vereniging pleit voor btw-vrijstelling. Anders wordt de overheid slapend rijk aan de verplichting die zij burgers oplegt.
  • Er moet onderzoek komen of bij de sanering van asbestdaken altijd dure mannen in witte pakken nodig zijn – zoals de branche ons wil doen geloven – of dat de veiligheid en gezondheid in veel gevallen voldoende kan worden gediend door goed opgeleide en gecertificeerde dakdekkers en aannemers.

Meer over asbestsanering

 
 
 
 
 
Vastgoed Actueel februari 2019

Februari: laagste prijsstijging koopwoningen na september 2017, aantal verkopen daalt

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 procent duurder dan in februari 2018. Dit is de laagste prijsstijging na september 2017. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. BPD bracht de 'hitte' in het land in kaart.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Prijzen nog altijd op piekniveau

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 35,5 procent hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in februari 6,4 procent duurder.

Aantal verkochte woningen loopt terug

Het Kadaster maakte bekend dat het in februari 15 470 verkochte woningen registreerde. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 30 595 woningen verkocht. Dat is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.
 

Hittekaart van BPD signaleert hogere druk, ook buiten Randstad

Bouwfonds Property Development (BPD) spreekt in een persbericht van een zorgelijke ontwikkeling. De doorstroming op de woningmarkt dreigt tot stilstand te komen, met name in het westen van het land, geeft BPD aan. De Hittekaart 2019 laat zien dat de druk op de woningmarkt weer verder is toegenomen. Rondom de traditionele ‘hotspots', de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, kleuren aangrenzende gemeenten rood mee. Maar ook buiten Randstedelijk gebied, bijvoorbeeld bij steden zoals Groningen, Arnhem, Breda en Eindhoven, kleuren buurgemeenten roder dan voorheen.

Ten opzichte van vorig jaar is de druk rondom Rotterdam toegenomen en ook de directe omgevingen van Breda en Zwolle zijn meer in trek. De hogere druk in deze gebieden komt doordat in de meeste van deze gemeenten het aantal transacties nog (licht) steeg, dit in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten. Daarnaast wordt de druk hoger tussen Dordrecht en Den Bosch en in het noordoosten van Brabant.

Bron: CBS, BPD

Meer informatie?